Körprov

Körprovet börjar med att du får göra en säkerhetskontroll. Därefter får du köra i tätortstrafik och på landsväg samt utföra olika moment i minst 25 minuter. Med trafikinspektörens inledning och avslutning blir den totala tiden för ditt körprov ca 45 minuter.

 

Trafikinspektören kommer att bedöma vissa av dina kunskaper inom dessa kompetensområden:

– fordonskännedom/manövrering

– miljö/sparsam körning

– trafikregler

– trafiksäkerhet/beteende

Detta gör han/hon genom att sätta dig i olika situationer och gör därefter en helhetsbedömning. Vilka provpunkter som ingår varierar från prov till prov.
På körprovet skall du visa att du klarar av att köra självständigt och säkert i trafiken.

Du får i god tid tydliga anvisningar om vart du skall köra. Om du kör fel får du själv hitta en plats att vända på.
Om det uppstår någon farlig situation, som du inte kan bemästra på ett trafiksäkert sätt, ingriper trafikinspektören.
Det är dock ändå du som räknas som förare och du är därför ansvarig för vad som händer under provet.

 

Körprovet blir godkänt om du uppnår målen. Tills ditt riktiga körkort är tillverkat får du lov att köra om du har någon annan form av legitimation med dig, ex. pass eller ID-kort. På det finns registrerat att du tagit körkort.
Om körprovet inte blir godkänt förklarar trafikinspektören varför. Du får också en kopia av protokollet som visar vad du måste öva mer på.

Vi på skolan bokar endast in elever till prov när vi anser att du är redo. Detta gäller både på teoridelen såväl som på körningen. Kommer du väl förberedd så ökar dina chanser att klara förarprovet!

 

VILLKOR 

 

 

Öppettider

Välkommen att besöka/ringa vår reception följande tider:

Mån-Tors: 13.15- 18.00 
(Lunchstängt 12.25-13.15)

 

 Fredag: 10.00 – 12.00

 Gustaf Dalénsgatan 30,  (Hisinge hus) 41705 Göteborg

Hållplats Vågmästareplatsen

Tel: 031-22 66 25


Visa större karta